Blockchain Innovation & The Future of Opportunity” – một trong những chuỗi sự kiện về công nghệ blockchain chuyên nghiệp lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 2019
Việc áp dụng công nghệ blockchain vào trong nhiều phân khúc bao gồm nông nghiệp, tài chính, y tế, vận tải và các ngành khác đang dần trở thành xu hướng mới ở Việt Nam.
https://tentech.io
https://www.facebook.com/Tentech.io

https://t.me/tentech_global
https://t.me/tentech_news